REORDENACIÓ URBANÍSTICA DEL CARRER PERE BADIA

19-09-2019

Millora de la urbanització del carrer Pere Badia des de la rotonda intersecció amb el carrer dels Garrofers i l’avinguda Pompeu Fabra a l’est, fins a la intersecció amb els carrers de la Capella i d’Antonio Roig a l’oest dins el municipi de Torredembarra. El projecte contemplava l’ampliació de les voreres per millorar la circulació dels vianants, convertint el carrer en una zona de preferència de vianants respecte a la circulació de vehicles.

Organisme:

AJ. TORREDEMBARRA

Import:

254.659,00 €

Termini:

3 mesos

Lloc execució:

Carrer Pere Badia

Empresa adjudicatària:

INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL

Any adjudicació:

2018

Descripció:

Reordenació urbanística carrer Pere Badia amb demolicions, moviment de terres, pavimentació, serveis, jardineria, reg i mobiliari urbà

Tipologia d’obra:

Obra Civil

 

Carretera Laureà Miró, 401 Nau 6.
08980 Sant Feliu de Llobregat
T. 933 359 700
estudios@itrade.es
www.itrade.es