OBRES DE REHABILITACIÓ DE VIA EN DIVERSOS PUNTS DEL CREMALLERA DE MONTSERRAT DE FGC

19-09-2019

Actuacions per a la correcta execució de l’obra de rehabilitació de via en les corbes dels PK 1 + 350, 2 + 260 i 3 + 290 del Cremallera de Montserrat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb el desmuntatge dels carrils, desguarnit del balast de sota les travesses, seguit del ripat i alienació del Cremallera, el muntatge del carril amb l’aportació de balast per completar la banqueta i el batut amb mitjans manuals per assolir la geometria de via òptima.

Organisme:

FGC

Import:

122.070,00 €

Termini:

2 mesos

Lloc execució:

Cremallera Montserrat

Empresa adjudicatària:

INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL

Any adjudicació:

2016

Descripció:

Rehabilitació de via en les corbes del PK 1 + 350, 2 + 600 i 3 + 290

Tipologia d’obra:

Ferroviària

 

Carretera Laureà Miró, 401 Nau 6.
08980 Sant Feliu de Llobregat
T. 933 359 700
estudios@itrade.es
www.itrade.es