APARCAMENT A SUPERFÍCIE DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL

19-09-2019

Obres de realització d’un nou aparcament en superfície per al personal intern de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol en un esplanada entre els edificis industrials que donen servei a l’hospital. La parcel·la es troba situada a Can Ruti al costat aquest de l’hospital. L’execució de les obres es va realitzar en dues fases: una primera fase de moviment de terres i execució de les instal·lacions soterrades i una segona fase d’urbanització.

APARCAMENT A SUPERFÍCIE FASE II – MOVIMENT DE TERRES I INSTAL·LACIONS

 

Organisme: ICS
Import: 206.575,00 €
Termini: 2 mesos
Lloc execució: Aparcament Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Empresa adjudicatària: INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
Any adjudicació: 2018
Descripció: Execució de moviment de terres, canalitzacions d’electricitat, senyal feble i sanejament
Tipologia d’obra: Civil

 

APARCAMENT A SUPERFÍCIE FASE III – URBANITZACIÓ

 

Organisme: ICS
Import: 348.588,24 €
Termini: 3 mesos
Lloc execució: Aparcament Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Empresa adjudicatària: INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
Any adjudicació: 2018
Descripció: Execució urbanització de l’aparcament en superfície de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Tipologia d’obra: Civil

 

Carretera Laureà Miró, 401 Nau 6.
08980 Sant Feliu de Llobregat
T. 933 359 700
estudios@itrade.es
www.itrade.es